کتابخانه دیجیتال


شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید[۲](۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی اهل شهر سهرورد زنجان است. وی از بزرگ‌ترین فلاسفه تاریخ ایران است که حکمت خسروانی ایران باستان را احیا کرد. وی در اصول فقه و فقه نیز ید طولایی داشته و شاعر هم بوده‌است.

و همچنان شیخ اشراق(شهاب الدین سهروردی) بنیانگذار فلسفه اشراقی می‌باشند، که در مقابل فلسفه ارسطویی(مشاء) عرض اندام کرده است. بیشتر....

رساله فارسی شهاب الدین سهروردی بنام لغت موران به همت آقا بهرام در گنجینه فارسی قرار گرفته است.


آثار او در این مجموعه :