کتابخانه دیجیتال


سلمان لایق (زاده ۹ مهر ۱۳۰۹ در ولایت پکتیا – درگذشته ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ در کابلروزنامه‌نگار، یکی از رهبران جنبش چپ افغانستان و پیرو مارکسیسم بود.

سلمان لایق در ۹ میزان/مهر ۱۳۰۹ خورشیدی در روستایی در ولایت پکتیا در جنوب‌شرق پادشاهی افغانستان زاده شد. او پسر «عبدالغنی» ملای قبیله خروتی (زیرمجموعه قبیله‌های پشتون) بود. پدر لایق از خلیفه‌های عرفان صوفی‌گری نقشبندیه بود. در آن زمان رهبری این عرفان به دست خاندان مجددی‌ها بود که در هند و افغانستان جایگاه بالای مذهبی داشت. بنابراین پدر سلیمان با این امید که روزی پسرش مرید و پیرو این خاندان شود (که هرگز نشد)، نام او را «غلام‌مجدد» نامید.

پدر غلام تحت تأثیر مریدانه خاندان محافظه‌کار مجددی‌ها، شعر و شاعری را کنار گذاشت، اما خود غلام چند دفتر شعر چاپ کرد. عضو پیوسته و مشاور علمی اکادمی علوم است.

سلمان لایق به دنبال آسیب‌هایی که در حمله انتحاری سال ۱۳۹۸ برداشته بود در ۱۰ اسد/تیر ۱۳۹۹ در کابل دیده از جهان فرو بست. | آگاهی بیشتر


آثار او در این مجموعه :