کتابخانه دیجیتال


عطار تونی، (زادهٔ تون، فردوس امروزی)، از شاعران سدهٔ نهم هجری است که برخی از آثار او به اشتباه در شمار آثار عطار نیشابوری آمده است.

نام و نشان شاعری که با نام عطار تونی میشناسیم در هیچ تذکره یا کتاب تاریخی ای ذکر نشده است و همه اطلاعات موجود درباره او مستند به سروده‌های خود اوست.

شهر من تون است و نیشابور هم    در زمین طوس گشتم محترم

عطار تونی شیعه بود و در مذهب خود سخت تعصب داشت و کتاب او نیز در مدرسه_الغ‌بیگ_(سمرقند) سوزانده شد.

از آثار او می‌توان به جوهرالذات، مظهرالعجائب و لسان‌الغیب اشاره کرد. | آگاهی بیشتر...

کتاب های جواهرالذات، مظهرالعجایت ، لسان الغیب و آثار بیشتری را هم به عطار تونی، عطار نیشابوری و هم عطار نام دیگری نسبت داده اند مگر تا این دم بدرستی مشخص نشده که این آثار متعلق به کدام عطار میباشد. در آینده و در پژوهش های بعدی شاید این مشکل حل شود. تا آنزمان این دو اثر در گنجینه فارسی در بخش آثار عطار تونی قرار داده میشود.  منبابع بیشتر پیرامون عطار تونی و آثارش : منبع یک  منبع دو


آثار او در این مجموعه :