کتابخانه دیجیتال


میرزا محمد تقی مامقانی یا میرزا محمدتقی حجت‌الاسلام (زاده:؟ -درگذشت: تبریز ۱۲۹۷ خورشیدی) متخلص به نیّر، فقیه پیرو مکتب شیخیه و شاعر دوران قاجار بود.[۱]

دیوان اشعار وی بالغ بر ۳۰۰۰ بیت مشتمل بر سه بخش آتشکده، لاللی منظومه و دیوان غزلیات است که در ۱۲۷۱ خورشیدی سروده شده‌است و شامل قصاید، قطعات، مراثی و مدایح است. دیوان وی همچنین شامل اشعاری پیرامون واقعه عاشورا است. آگاهی بیشتر


آثار او در این مجموعه :